Col·locació privada

Una col·locació privada és la venda d’un valor a un petit nombre d’inversors. Les entitats emissores estan interessades en ubicacions privades, ja que aquestes transaccions eviten el procés que requereix temps de registrar valors per a la venda al públic en general a través de la Comissió de Valors i Borses. Alguns exemples dels tipus de valors que es poden vendre mitjançant una ubicació privada són les accions habituals, les accions preferents i els pagarés.

Moltes d'aquestes transaccions es troben cobertes per l'exempció del Reglament D de les normes d'informes normals, que limiten aquestes ubicacions a inversors amb un valor net o ingressos elevats, així com experiència o coneixement d'informes financers. Implicadament, el Reglament D elimina les vendes a inversors que potser no tenen prou coneixement per entendre el nivell de risc que estan assumint.

El tipus d’inversor que sol participar en una col·locació privada és una persona rica o una empresa de compra ben finançada, com ara un fons de pensions o un fons de cobertura.

Es pot oferir a un inversor un incentiu per participar en una ubicació privada. Per exemple, això podria implicar un preu descomptat del preu de mercat, o potser l’addició de warrants als valors.

Una ubicació privada es diferencia d'una oferta pública, en què els títols s'ofereixen a la venda al públic en general mitjançant un assegurador. Una oferta pública requereix l’emissió d’un fulletó detallat, cosa que no és el cas d’una ubicació privada.