Distribució als propietaris

Una distribució als propietaris és un pagament dels guanys retinguts d’una empresa als seus propietaris. Aquesta distribució es pot fer en una empresa més petita perquè no hi ha cap altra manera que els propietaris guanyin valor de l’empresa, com normalment s’aconseguiria mitjançant la venda d’accions o la venda del negoci. Aquesta distribució es tradueix en una reducció del patrimoni net i dels actius del negoci. La distribució se sol fer en efectiu, tot i que també es pot fer mitjançant qualsevol altre actiu del negoci.