Mètode d’esforços amb èxit

El mètode dels esforços amb èxit s'utilitza a la indústria del petroli i el gas per tenir en compte determinades despeses d'explotació. Segons el mètode dels esforços amb èxit, una empresa només capitalitza els costos associats a la ubicació de noves reserves de petroli i gas quan s’hagin trobat aquestes reserves. Si es produeixen costos d'exploració i no es troben noves reserves, els costos es carreguen en concepte de despeses segons s'hagin produït. Alguns costos es poden capitalitzar a mesura que es produeixen fins que hi hagi informació addicional sobre l'existència de beneficis futurs; tan bon punt la informació addicional estigui disponible, aquests costos es poden carregar a despeses (si no hi ha avantatges futurs) o es poden reclassificar com a actiu fix (si hi ha avantatges futurs). En aquest darrer cas, aquests costos s’amortitzen a mesura que es produeix la producció, de manera que les despeses compensen els ingressos.

El mètode dels esforços amb èxit és un enfocament conservador de la comptabilitat del petroli i el gas, ja que obliga a cobrar immediatament les despeses quan es practica un "forat sec". En fer-ho, s’accelera el reconeixement de les despeses, deixant la menor quantitat de despeses registrades com a actius al balanç. A més, atès que es capitalitzen menys despeses, hi ha menys risc que una gran quantitat d'actius capitalitzats es carregui sobtadament a la despesa a causa del deteriorament de les reserves de petroli i gas d'una empresa.

Un mètode alternatiu que permet capitalitzar una quantitat més gran de despeses és el mètode del cost total.