Fórmula comptable bàsica

La fórmula comptable bàsica constitueix la base lògica per a la comptabilitat de doble entrada. La fórmula és:

Actiu = Passiu + Patrimoni net

Els tres components de la fórmula comptable bàsica són:

  • Actius. Aquests són els actius materials i intangibles d’una empresa, com ara efectiu, comptes a cobrar, inventari i actius fixos.

  • Passius. Aquestes són les obligacions d’una empresa de pagar als seus creditors, com ara els comptes a pagar, els salaris meritats i els préstecs.

  • Patrimoni net. Es tracta de fons obtinguts d'inversors, així com de beneficis acumulats que no s'han distribuït als inversors.

En essència, una empresa utilitza passius i recursos propis per obtenir finançament suficient per als actius que necessita per operar.

La fórmula comptable bàsica ha d’equilibrar-se en tot moment. En cas contrari, s'ha introduït una entrada de diari incorrectament i s'ha de corregir abans de poder emetre estats financers. Aquest requisit de saldo es veu més fàcilment al balanç (també conegut com a estat de posició financera), on el total de tots els actius ha de ser igual a la combinació de tots els passius i de tots els recursos propis.

La fórmula comptable bàsica és un dels fonaments fonamentals de la comptabilitat, ja que constitueix la base per al registre de totes les transaccions comptables. En essència, si les dues cares de la fórmula comptable bàsica no coincideixen en tot moment, hi ha un error en el sistema comptable que s’ha de corregir.

La taula següent mostra com es registren una sèrie de transaccions comptables típiques en el marc de l'equació comptable:


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found