Definició de val

Un val és un document intern que descriu i autoritza el pagament d'un passiu a un proveïdor. S’utilitza més habitualment en un sistema de pagament manual, on forma part del sistema de controls. Un val normalment conté la informació següent:

  • El número d'identificació del proveïdor

  • La quantitat a pagar

  • La data en què s’ha d’efectuar el pagament

  • Els comptes a carregar per registrar el passiu

  • Totes les condicions aplicables de descompte de pagament anticipat

  • Una signatura o segell d’aprovació

La informació del val es pot reunir en un paquet on el document bàsic del val s’adjunta a la factura del proveïdor, a la prova de recepció i a la comanda de compra. Aquest paquet és útil per mantenir documents relacionats en un sol lloc i facilita tant la justificació com l'auditoria de les transaccions a pagar.

Es crea un val després de rebre una factura d’un proveïdor. Es segella "pagat" quan es fa un xec o pagament electrònic a un proveïdor, i després s'arxiva, juntament amb qualsevol document acreditatiu.

Si s’utilitzen vals per a tots els deutes, es poden agregar els seus totals per determinar l’import total dels comptes pendents de pagament. Aquesta funció no és necessària en un sistema informatitzat, en el qual s’utilitza l’informe de deutes vells.

No es crea un val quan només s’hagi acumulat un passiu (que no existeix factura del proveïdor). A més, els vals no s’utilitzen en el procés de nòmina.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found