Accions mitjanes pendents

El concepte d’accions mitjanes pendents s’utilitza per calcular la informació sobre els beneficis per acció. La xifra mitjana d’accions pendents s’insereix al denominador del càlcul del benefici per acció, per obtenir el benefici per acció en un període de report. Aquesta informació només l’informen empreses de titularitat pública; no cal comunicar aquesta informació a entitats privades, governamentals o sense ànim de lucre.

El càlcul de les accions mitjanes pendents és essencialment un càlcul mitjà ponderat, que resulta en un resultat de mitjana més precís que si s’hagués d’utilitzar un càlcul de mitjana simple.

Per exemple, una empresa té 100.000 accions pendents a principis de gener. A continuació, emet 40.000 accions a principis de febrer i 20.000 accions a principis de març. A finals de març, la xifra total d’accions pendents era de 160.000. Per calcular les accions mitjanes pendents, suposem que hi havia 100.000 accions en circulació durant tot el gener, 140.000 accions en circulació durant tot el febrer i 160.000 accions en circulació durant tot el mes de març. Quan s’agreguen aquests tres mesos, el resultat és de 400.000 accions. Quan dividim aquesta xifra pels tres mesos del període de valoració, la mitjana d’accions pendents és de 133.333 accions.

Si s'hagués utilitzat una mitjana simple a l'exemple, hauríem afegit el saldo inicial de l'acció al saldo final de l'acció i dividit per dos, cosa que hauria donat com a resultat una mitjana de 130.000 accions.