Com es calcula la versió beta

La beta d'una acció mesura la seva volatilitat de preus en comparació amb la volatilitat del mercat. Si la beta és igual a 1, la seva variabilitat és exactament la mateixa que la del mercat en general. Si la versió beta és superior a 1, el preu d'una acció és més volàtil que el nivell de mercat. Si la versió beta és inferior a 1, el preu d'una acció és menys volàtil que el nivell del mercat.

La beta d'una acció pública es publica regularment, però pot tenir sentit calcular directament la vostra pròpia beta. El motiu és que l’índex borsari de referència utilitzat per al càlcul beta genèric pot no ser aplicable directament a un estoc. Per exemple, si l'índex de referència és el S&P 500 i l'empresa que emet l'acció objectiu té la majoria de les seves operacions en un país diferent, pot tenir sentit derivar una xifra de referència de les accions d'aquest país. A més, el període durant el qual es fa el càlcul beta pot ser bastant llarg per als inversors de compra i retenció, i molt més curt per a un inversor que només té previst conservar una acció durant uns quants dies o setmanes. En aquestes situacions, pot tenir sentit desenvolupar la vostra pròpia versió beta.

Els passos necessaris per calcular la beta són els següents:

1. Acumuleu els preus de tancament diaris de l'acció objectiu i de l'índex de mercat que s'utilitzarà com a referència. Acumuleu aquesta informació durant el període més adequat a les vostres necessitats, potser tan sols al mes o potser durant diversos anys.

2. Calculeu el canvi diari de preus, per separat, per a l'acció objectiu i l'índex de mercat. La fórmula és:

((Preu avui - Preu ahir) / Preu ahir) x 100

3. A continuació, compareu com es mouen les accions i l'índex junts, en relació amb la manera com l'índex es mou sol. El resultat d’aquest càlcul és la beta de l’acció. La fórmula per fer-ho és:

Covariança ÷ Variancia

O bé, afirmat amb més detall:

Canvi diari de les accions i canvi diari de l’índex ÷ Canvi diari de l’índex

A Excel, la fórmula beta és:

= COVARIANCE.P (Interval de cel·les per al percentatge de canvis diaris de l'estoc, Interval de cel·les per al percentatge de canvis diaris de l'índex) / VAR (Interval de cel·les per al percentatge de canvis diaris de l'índex)


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found