La diferència entre el flux de caixa i el de fons

El flux de caixa es refereix al format actual d’informació de les entrades i sortides d’efectiu, mentre que el flux de fons es refereix a un format caducat per informar d’un subconjunt de la mateixa informació. El flux de caixa es deriva de l’estat de fluxos de caixa. Aquesta declaració es requereix segons els Principis de comptabilitat generalment acceptats (GAAP) i mostra les entrades i sortides d’efectiu generades per una empresa durant un període d’informació. La informació d’un estat de fluxos d’efectiu s’agrega a les tres àrees següents:

  • Activitats operatives. Comprèn les principals activitats generadores d’ingressos d’una empresa, com ara els ingressos de la venda de béns i els pagaments a proveïdors i empleats.

  • Activitats d'inversió. Implica l'adquisició i alienació d'actius a llarg termini, com ara efectiu rebut per la venda de béns immobles.

  • Activitats de finançament. Implica canvis en efectiu derivats de la venda o el pagament d'instruments de finançament, com ara l'emissió o l'amortització del deute.

L’estat de fluxos d’efectiu forma part del grup principal d’estats financers que emet un negoci, tot i que se sol considerar que és el tercer en importància després del compte de pèrdues i guanys i del balanç. La declaració pot ser d’utilitat considerable per detectar moviments d’efectiu que no són fàcils d’observar en examinar la declaració de resultats. Per exemple, el compte de pèrdues i guanys pot revelar que una empresa va obtenir un gran benefici, mentre que l'estat de fluxos d'efectiu mostra que el mateix negoci va perdre efectiu en fer-ho (probablement a causa de grans inversions en actius fixos o en circulant). Per tant, l’anàlisi del flux de caixa és útil per determinar la salut subjacent d’un negoci.

L'estat de flux de fons era obligatori segons els PCGA del període 1971 al 1987. L'estat reportava principalment canvis en la posició neta de capital de circulació d'una entitat entre el començament i el final d'un període d'informe. El capital circulant net és l’actiu corrent d’una entitat menys el seu passiu corrent.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found