Interessos obtinguts

L’interès obtingut és la quantitat d’interessos obtinguts durant un període de temps específic per inversions que paguen al titular una sèrie regular de pagaments obligatoris. Per exemple, els interessos obtinguts es poden generar a partir de fons invertits en un certificat de dipòsit o en un compte bancari amb interès.

Si l’entitat que registra els interessos guanyats utilitza la base comptable d’efectiu, l’import dels interessos obtinguts es basarà en la quantitat d’efectiu realment rebut. Si s’utilitza la base comptable de meritació, es registrarà l’import guanyat, independentment de la quantitat d’efectiu rebut. Segons la base de meritació, podeu registrar els interessos obtinguts sempre que sigui probable la recepció de la quantitat relacionada d’efectiu i pugueu estimar raonablement l’import del pagament. Aquestes diferències en la definició poden significar que els interessos obtinguts es reconeixen més tard en la base de la comptabilitat que en la base de meritació.

Els interessos obtinguts són diferents dels dividends, que només es paguen als titulars de les accions ordinàries o preferents de l'empresa emissora, i que bàsicament equivalen a una distribució dels guanys retinguts de l'entitat. El concepte d’interès obtingut tampoc no s’aplica a la valoració del preu d’un instrument financer.

Els interessos obtinguts es poden registrar com a element d’ingressos, però també es poden registrar a la part inferior del compte de pèrdues i guanys, normalment emparellats amb el compte de despeses d’interessos.

Els interessos obtinguts solen ser imposables al tipus impositiu ordinari.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found