Com cancel·lar un actiu fix

Un actiu fix es cancel·la quan es determina que no hi ha cap ús addicional per a l’actiu, o si l’actiu es ven o s’elimina d’una altra manera. Una cancel·lació implica eliminar totes les traces de l’immobilitzat del balanç, de manera que es redueixi el compte d’immobilitzat relacionat i el compte d’amortitzacions acumulades.

Hi ha dos casos en què es pot cancel·lar un actiu fix. La primera situació es produeix quan s’elimina un actiu fix sense rebre cap pagament a canvi. Aquesta és una situació habitual quan es desballesta un actiu fix perquè està obsolet o ja no s’utilitza i no hi ha cap mercat de revenda. En aquest cas, inverteixi qualsevol depreciació acumulada i invertiu el cost original de l’actiu. Si l’actiu s’amortitza completament, aquest és l’abast de l’entrada.

Per exemple, ABC Corporation compra una màquina per 100.000 dòlars i reconeix la depreciació anual de 10.000 dòlars durant els deu anys següents. En aquest moment, la màquina no només està totalment amortitzada, sinó que també està preparada per al muntatge de ferralla. ABC regala la màquina de forma gratuïta i registra la següent entrada.