Despeses de comptes no cobrables

La despesa de comptes no cobrables és el càrrec que s’efectua als llibres quan un client fa un pagament per defecte. Aquesta despesa es pot reconèixer quan és segur que un client no pagarà. Un enfocament més conservador és carregar una quantitat estimada a la despesa quan es fa una venda; fer-ho coincideix amb la despesa de la venda relacionada durant el mateix període d'informe.

Les despeses de comptes no cobrables també es coneixen com a despeses de deute incobrable.