Passiu a curt termini

Un passiu a curt termini és una obligació financera que s’ha de pagar en el termini d’un any. Aquest tipus de passiu es classifica a la secció de passius corrents del balanç de situació de l’entitat. Exemples de passius a curt termini són:

  • Comptes comercials a pagar
  • Despeses meritades
  • Impostos a pagar
  • Dividends a pagar
  • Dipòsits de clients
  • Deute a curt termini
  • Porció actual del deute a llarg termini
  • Altres comptes a pagar