Preu objectiu

El preu objectiu és el procés d’estimació d’un preu competitiu al mercat i aplicació del marge de benefici estàndard d’una empresa a aquest preu per arribar al cost màxim que pot tenir un nou producte. A continuació, un equip de disseny intenta crear un producte amb les funcions necessàries dins de la restricció de costos predeterminada. Si l'equip no pot completar el producte dins de la restricció de costos, el projecte finalitzarà. En adoptar aquest enfocament, una empresa pot assegurar-se d'obtenir un benefici raonable a través de la seva línia de productes, sense que es vegi gravada per cap producte de baixa rendibilitat. Tot i això, si el marge de benefici estàndard s’estableix massa, pot ser que no sigui possible desenvolupar molts productes dins de la restricció de costos.