Propietat real

La propietat immobiliària és el sòl i altres béns que s’adscriuen permanentment al sòl. Aquests altres béns s’han de col·locar permanentment sobre o sota el terreny. Alguns exemples de béns immobles són:

 • Edificis

 • Canals

 • Cultius

 • Tanques

 • Terra

 • Paisatgisme

 • Maquinària

 • Minerals

 • Estanys

 • Vies de ferrocarril

 • Carreteres

La resta d’actius es classifiquen com a béns personals, que es compon d’actius mobles. Per exemple, el mobiliari d’una casa és propietat personal, mentre que la casa és propietat real.

Termes similars

La propietat immobiliària també es coneix com a propietat immobiliària.