Facturació de vendes

La facturació de vendes és la quantitat total d’ingressos generats per una empresa durant el període de càlcul. El concepte és útil per fer un seguiment dels nivells de vendes en una línia de tendència a través de diversos períodes de mesura per detectar canvis significatius en els nivells d’activitat. El període de càlcul sol ser d’un any. Els ingressos inclosos en aquest càlcul provenen tant de vendes en efectiu com de vendes de crèdit. El mesurament també es pot desglossar per unitats venudes, regió geogràfica, filial, etc.

La facturació de les vendes es limita als ingressos generats per operacions. Per tant, no inclou els guanys derivats d’activitats financeres o d’altres tipus, com ara ingressos per interessos, guanys per la venda d’actius fixos o la recepció de pagaments relacionats amb reclamacions d’assegurança.

L'import de la facturació de vendes reconeguda per una empresa pot variar, segons si utilitza la base de meritació de la comptabilitat o la base de caixa. Els ingressos es registren segons la base de meritació quan s’envien unitats o es presten serveis, mentre que els ingressos es registren sota la base d’efectiu quan es reben diners de clients (cosa que sol retardar el reconeixement, excepte quan hi ha un prepagament).

Una empresa pot tenir la temptació d’informar sobre el volum de vendes previst basat en una extensió de vendes històriques. Això no és prudent, ja que els ingressos poden canviar per diversos motius imprevistos, com ara la pressió competitiva i els canvis en les condicions econòmiques.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found