Membre cobert

Un membre cobert és un individu d’un equip de compromís certificat, un individu que està en condicions d’influir en un equip de compromís, un soci o un gestor que proporciona 10 o més hores de serveis no certificats a un client certificat per any, un soci a l’oficina on les pràctiques del soci de compromís de certificació principal en relació amb un compromís de certificació i la firma d'auditoria.

El terme l’utilitza l’AICPA en relació amb les parts cobertes per les seves normes relatives a la independència de l’auditor dels clients certificats.