Comptes a cobrar bruts

Els comptes a cobrar bruts són l'import de les vendes que ha fet una empresa a crèdit i per les quals encara no s'ha rebut cap pagament. La xifra de cobrament bruta és útil per estimar la quantitat d’efectiu que és probable que una empresa generi a curt termini per pagar les seves obligacions i, per tant, es considera un factor determinant principal de la liquiditat. La xifra normalment inclou només comptes a cobrar comercials; els deutes no comercials es classifiquen per separat.

La xifra de cobrar bruta se sol classificar com a actiu corrent al balanç. Tanmateix, si s’espera que es cobri una part de cobrament en més de dotze mesos, es classificarà com a actiu a llarg termini al balanç.

Normalment hi ha un contracompte, anomenat bonificació per a comptes dubtosos, que compensa el saldo de la línia de comanda per cobrar en comptes bruts. Aquesta bonificació conté la millor estimació de la direcció de l’import total de les quotes a cobrar que no es pagaran. Quan la xifra de cobrament bruta es combina amb aquest compte de provisions, el total combinat s’anomena comptes nets a cobrar, que apareixen al balanç.

Quan hi ha una gran diferència entre els saldos per cobrar bruts i nets, això indica que una empresa espera patir pèrdues importants de deute incobrable. Si és així, una pregunta raonable és si l'empresa atorga crèdit als seus clients sense un procés de revisió prou rigorós.

El concepte de comptes a cobrar bruts només sorgeix segons la base de la meritació de la comptabilitat. Segons la base de caixa alternativa de comptabilitat, els comptes a cobrar no es registren.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found