Compensació de compensació

Un compte compensat és un compte que es combina amb un altre compte i que el compensa. L’altre compte conté un saldo brut i el compte compensat redueix aquest saldo, resultant en un saldo net. Exemples de comptes compensats són la provisió per a deutes incobrables (emparellada amb el compte a cobrar) i la reserva d’inventari obsolet (emparellada amb el compte d’inventari). Un compte compensat també es coneix com a compte contra.

El concepte també s’utilitza a la banca, on un compte compensat és un compte bancari que es combina amb el préstec d’un prestatari a l’hora de determinar la quantitat d’interessos meritats sobre el préstec. El saldo en efectiu del compte bancari redueix el préstec pendent a un saldo net del préstec, al qual s’aplica el tipus d’interès del préstec.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found