Tipus de formats de balanç

El balanç forma part dels estats financers emesos per una empresa, informant al lector dels imports dels actius, passius i patrimoni net de l'entitat a la data del balanç. Hi ha diversos formats de balanç disponibles. Els més comuns són els balanços classificats, de mida comuna, comparatius i verticals. S'expliquen de la següent manera:

  • Balanç de situació classificat. Aquest format presenta informació sobre els actius, passius i recursos propis d’una entitat que s’agrega (o “classifica”) en subcategories de comptes. És el tipus de presentació de balanç més comú i fa una bona feina consolidant un gran nombre de comptes individuals en un format que sigui llegible eminentment. Els comptables haurien de presentar la informació del balanç en la mateixa estructura de classificació durant diversos períodes, per fer la informació dels períodes més comparable.

  • Balanç de mida comú. Aquest format presenta no només la informació estàndard continguda en un balanç, sinó també una columna que assenyala la mateixa informació com un percentatge del total d’actius (per a les línies de línia d’actiu) o com un percentatge del total del passiu i del patrimoni net (per al passiu) o línies de renda variable patrimonial). És útil per construir línies de tendència per examinar els canvis relatius en la mida de diferents comptes.

  • Balanç comparatiu. Aquest format presenta informació paral·lela sobre els actius, passius i recursos propis de l’entitat a partir de diversos moments. Per exemple, un balanç comparatiu podria presentar el balanç al final de cada any dels darrers tres anys. És útil per ressaltar els canvis al llarg del temps.

  • Balanç vertical. Aquest format és aquell en què el format de presentació del balanç és una única columna de números, que comença amb les línies de comanda d’actiu, seguida de les línies de comanda de passiu i que acaba amb les línies de comanda de patrimoni net. Dins de cadascuna d’aquestes categories, les línies de comanda es presenten per ordre de liquiditat decreixent.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found