Altres bases integrals de comptabilitat

Una altra base completa de la comptabilitat (OCBOA) és un marc comptable que no és GAAP que s’utilitza per generar estats financers. Alguns exemples d’OCBOA són la base de caixa de la comptabilitat, la base de caixa modificada de la comptabilitat i la base de l’impost sobre la renda de la comptabilitat. L'ús d'OCBOA es pot aplicar quan els estats financers són necessaris per a un propòsit específic o quan el preparador vol utilitzar un sistema més senzill que els PCGA que requereixen menys divulgacions. Sovint és menys costós utilitzar un OCBOA per preparar estats financers.