Com es prepara un estat de fluxos d’efectiu

Un estat de fluxos d'efectiu conté informació sobre els fluxos d'efectiu d'entrada i sortida d'una empresa i els usos a què es destina l'efectiu. L'estat consta de tres seccions, en què es presenten els fluxos d'efectiu que es van produir durant el període d'informe relacionats amb els aspectes següents:

  • Fluxos de caixa procedents d’activitats d’explotació

  • Fluxos de caixa procedents d’activitats d’inversió

  • Fluxos de caixa procedents d’activitats de finançament

L’estat de fluxos d’efectiu forma part dels estats financers, dels quals els altres dos estats principals són el compte de pèrdues i guanys i el balanç. Els usuaris dels estats financers examinen de prop l'estat de fluxos d'efectiu, ja que la seva informació detallada dels fluxos d'efectiu pot aportar informació sobre la salut financera d'una empresa.

El format més utilitzat per a l’estat de fluxos d’efectiu s’anomena mètode indirecte. A continuació es mostra la disposició general d’un estudi de mètode indirecte de fluxos d’efectiu, juntament amb una explicació de la font de la informació a l’estat. Les fonts d'informació que apareixen a la taula es poden utilitzar per preparar un estat de fluxos d'efectiu.

Companyia ABC

Estat dels fluxos de caixa (mètode indirecte)

per a l'exercici finalitzat el 31/12 / 20X1


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found