Definició del mètode convertit en si

El mètode convertit si calcula el canvi en el nombre d’accions en circulació si els títols convertibles es convertissin en accions. Aquest càlcul només es realitza si el preu de mercat de les accions és superior al preu d’exercici indicat als valors; en cas contrari, no seria econòmic per a un inversor convertir els títols en accions. Aquest mètode utilitza les regles següents:

  • Es suposa que la conversió es produirà a la data posterior d’emissió dels valors o a l’inici del període d’informació.

  • La ràtio de conversió establerta a l'acord de seguretat s'utilitza per determinar el nombre d'accions que quedarien pendents en cas de conversió.

Una conversió en accions té dos efectes. Una d’elles és que el nombre d’accions pendents augmenta, cosa que redueix l’import dels beneficis per acció reportats al compte de pèrdues i guanys de l’entitat emissora. En segon lloc, ara s’eviten les despeses d’interessos que s’haurien pagat pels valors, cosa que augmenta l’import dels beneficis en el càlcul dels guanys per acció.

El mètode convertit si només l’utilitzen les empreses de titularitat pública, ja que són les úniques que han d’informar de la informació sobre els guanys per acció en els seus estats financers. A més, només es realitza si tenen valors convertibles en accions, com ara bons o accions preferents.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found