Exposició a la traducció

L’exposició a la traducció és el risc que els canvis en els tipus de canvi provoquin pèrdues en transaccions comercials o participacions en balanç. Aquestes pèrdues es poden produir quan una empresa té actius, passius, recursos propis o ingressos denominats en moneda estrangera i ha de convertir-los de nou a la seva moneda d'origen. Les normes comptables requereixen la traducció quan s’elaboren els estats financers consolidats.

L’exposició a la traducció és més freqüent en dues situacions. Una és quan una empresa té filials ubicades a altres països i l'altra és quan una empresa realitza transaccions de venda importants en altres països. En ambdós casos, hi ha el risc que un canvi desfavorable en els tipus de canvi aplicables pugui provocar una pèrdua als llibres de l'entitat informant. Aquestes empreses poden realitzar operacions de cobertura per reduir la seva exposició a la traducció.

L’exposició a la traducció també s’anomena exposició comptable.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found