Informe Flash

Un informe flash és un resum dels principals resultats operatius i financers d’una empresa. Normalment, el departament de comptabilitat l’ofereix a l’equip directiu amb freqüència, potser diàriament o setmanalment. L’informe pretén assenyalar qüestions en què l’equip directiu pot actuar. La informació que apareix a l'informe canviarà amb el pas del temps, ja que alguns temes es resoldran i deixaran de ser atesos, mentre que apareixeran noves àrees que cal solucionar. Literalment, es pot incloure qualsevol cosa a l'informe, com ara la utilització del coll d'ampolla, l'estat de les quotes pendents de pagament, la taxa de compliment de les comandes dels clients i la quantitat d'espai d'emmagatzematge que queda al magatzem.

L’informe només es distribueix internament; no està pensat per ser examinat per persones de fora, ja que conté informació confidencial.