Horari de plom

Un calendari de plom és un document de treball que recull els comptes de llibres generals detallats que inclouen una línia de comanda als estats financers. El total d’un calendari de contactes hauria de coincidir amb el total de la línia de comanda corresponent als estats financers d’un client.

Aquest calendari es construeix normalment en un format de full de càlcul i conté referències creuades a una sèrie de documents de treball subjacents que proporcionen detalls addicionals sobre cadascun dels comptes que s’indiquen al calendari. Un calendari de contactes és molt útil per donar estructura a la documentació d’auditoria, cosa que facilita la lectura.

Un conjunt de documents de treball per a una auditoria probablement tindrà programacions de plom per a moltes partides del balanç, com ara efectiu, inversions, comptes a cobrar, despeses prepagades, actius fixos, deutes, deutes i recursos propis.