Llibre major de comptes a pagar

Un llibre major de comptes a pagar conté el detall de totes les factures rebudes dels proveïdors. Aquest llibre major s’utilitza com a llibre llibre secundari, a partir del qual periòdicament es publica informació de nivell resum al llibre major. Tenir un llibre major de comptes per pagar impedeix que una gran quantitat de transaccions detallades de comptes a pagar pugui afectar el llibre major.

El llibre major fa un seguiment de la informació a pagar específica de cada factura, que inclou el següent:

  • Nombre de factura

  • Data de la factura

  • Nom del proveïdor

  • Import a pagar

El saldo del compte de llibres generals per a comptes a pagar es compara amb el saldo de llibre major de comptes a pagar per assegurar que coincideixen; aquesta comparació es fa com a part del procés de tancament del final del període.