Despeses de màrqueting

La despesa de màrqueting es compon dels costos ocasionats per presentar els béns i serveis d'una organització a possibles clients. Alguns exemples de costos classificats com a despeses de màrqueting són:

  • Publicitat

  • Despeses d’agència

  • Enquestes als clients

  • Desenvolupament de publicitat i altres promocions

  • Regals als clients

  • Publicitat en línia

  • Materials i pantalles impresos

  • Seguiment i participació en xarxes socials

  • Patrocinis

La majoria de les despeses de màrqueting es carreguen amb les despeses del període incorregut, tot i que alguns materials impresos i despeses publicitàries es poden tractar com a despeses de prepagament.