Salari net

El salari net és l’import de la paga per emportar que queda després d’eliminar totes les retencions i deduccions del salari d’una persona. L’import residual es paga a l’empleat en efectiu. Les deduccions que es poden treure del salari brut per arribar al salari net inclouen (entre d'altres) les següents:

  • Impost sobre la renda federal

  • Impostos sobre la renda estatal i local

  • Impost sobre la Seguretat Social

  • Impost sobre Medicare

  • Deduccions per assegurança mèdica

  • Deduccions flexibles del compte de despesa

  • Deduccions de pensions

  • Amortització de préstecs o avançaments d’empreses

  • Deduccions de donacions benèfiques

  • Guarniments