Compte de pèrdues i guanys variable

Un compte de pèrdues i guanys de costos variables és aquell en què es dedueixen totes les despeses variables dels ingressos per arribar a un marge de contribució establert per separat, del qual es resten totes les despeses fixes per arribar al benefici o pèrdua neta del període.

És útil crear un compte de pèrdues i guanys en format de cost variable quan es vulgui determinar la proporció de despeses que realment varia directament amb els ingressos. En moltes empreses, el marge de contribució serà substancialment superior al marge brut, perquè una quantitat tan gran dels seus costos de producció és fixa i molt poques de les seves despeses de venda i administratives són variables.

Un compte de pèrdues i guanys variable varia d’un compte de pèrdues i guanys normal en tres aspectes:

  • Tots els costos de producció fixos s’agrupen més baixos a l’extracte, després del marge de contribució;

  • Totes les despeses de venda i administració variables s’agrupen amb costos de producció variables, de manera que formen part del càlcul del marge de contribució; i

  • El marge brut es substitueix pel marge de contribució.

Per tant, el format d’un compte de pèrdues i guanys variable és:


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found