Comptabilitat de dividends en accions

Visió general del dividend d'accions

Un dividend en accions és l’emissió d’una acció ordinària per una corporació als accionistes sense cap contraprestació. Si una corporació emet menys accions del 25% de l’import total del nombre d’accions pendents anteriorment en circulació, la transacció es comptabilitza com a dividend en accions. Si l'emissió correspon a una proporció més gran de les accions pendents anteriorment, la transacció es comptabilitza com a divisió d'accions.

Un negoci sol emetre un dividend en accions quan no disposa d’efectiu suficient per pagar un dividend normal i, per tant, recorre a una distribució “en paper” d’accions addicionals als accionistes. Un dividend en accions no es tracta mai com un passiu de l'emissor, ja que l'emissió no redueix els actius. En conseqüència, aquest tipus de dividend no es pot considerar realment una distribució d’actius als accionistes.

Quan hi ha un dividend en accions, la comptabilitat relacionada és transferir dels guanys retinguts al capital social i als comptes de capital addicionals ingressats un import igual al valor raonable de les accions addicionals emeses. Aquest valor raonable es basa en el seu valor de mercat després de la declaració del dividend.

Exemple de dividend de valors

Davidson Motors declara als seus accionistes un dividend de 10.000 accions. El valor raonable de les accions és de 5,00 dòlars i el seu valor nominal és d’1,00 dòlars. Davidson registra l'entrada següent:


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found