Concepte d’unitat de mesura

El concepte d’unitat de mesura és una convenció estàndard que s’utilitza en comptabilitat, segons la qual totes les transaccions s’han de registrar de manera consistent utilitzant la mateixa moneda. Per exemple, una empresa que manté els seus registres als Estats Units registraria totes les seves transaccions en dòlars nord-americans, mentre que una empresa alemanya registraria totes les seves transaccions en euros. Si una transacció implica rebuts o pagaments en una moneda diferent, l'import es converteix a la moneda d'origen que utilitza una organització abans de registrar-la. Sense una unitat de mesura comuna, seria impossible produir estats financers.