Definició de potència de variació

El poder de variació és el poder per redirigir l’ús dels actius transferits a un beneficiari diferent. El donant d’un actiu atorga potència de variació al destinatari mitjançant la presentació d’una declaració de poder de variància a la documentació que autoritza la donació d’actius. En aquesta situació, l'organització transaccional pot registrar la donació com a ingressos i el posterior reenviament de fons a tercers com a despesa.