Certificat de fiança

Un certificat de fiança és un document legal que descriu l’endeutament d’un prestatari i els termes en què es retornarà aquest deute a l’inversor. L'entitat que emet un certificat de fiança es coneix com l'emissor. Aquest certificat també pretén mostrar la propietat d’un inversor del deute que té l’emissor. Els termes de l’arranjament s’indiquen al certificat, inclosos els següents:

  • El nom de l'emissor
  • La quantitat que s’ha de retornar a l’inversor (coneguda com a import nominal)
  • La data de devolució
  • Tipus d’interès a pagar pels fons prestats
  • Un número d'identificació de certificat únic

Si la fiança es pretén vendre amb un descompte, en lloc de pagar cap tipus d'interès, no s'anotarà cap tipus d'interès al certificat.

No és necessari que l'emissor enviï certificats de bons als inversors quan es registri un bo, ja que això significa que l'empresa manté un registre intern de qui és propietari de cada bo. Si els bons es designen com a bons al portador, qualsevol que tingui els certificats de bons relacionats pot exigir a l'emissor pagaments de principal i d'interessos en les dates indicades als certificats. Per tant, és necessari que els inversors mantinguin un control estret sobre els seus certificats de bons al portador.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found