Defensa de terra cremada

La defensa de la terra cremada l’utilitza un objectiu d’adquisició per reduir el seu atractiu per a un postor hostil. Un enfocament és vendre els seus actius més valuosos per reduir-ne el valor. L'empresa també pot assumir una quantitat substancial de deute o afegir una clàusula als seus terminis de devolució del deute, exigint que el deute es pagui íntegrament immediatament després d'una presa de control hostil. En fer aquestes accions, l’organització espera mantenir-se independent. Fins i tot quan aquesta defensa té èxit, pot afectar greument la competitivitat a llarg termini i la capacitat de guany de l’empresa objectiu, cosa que redueix el valor del negoci per als seus accionistes.