Com registrar un avançament a un empleat

Un avançament pagat a un empleat és essencialment un préstec a curt termini de l’empresari. Com a tal, es registra com a actiu corrent al balanç de la companyia. És possible que no hi hagi cap compte separat per emmagatzemar els avenços, especialment si els avenços dels empleats són poc freqüents; Els possibles comptes d'actius en què emmagatzemar aquesta informació són:

  • Avanços dels empleats (per a situacions de gran volum)

  • Préstecs per a empleats (útils si l’empresa té intenció de cobrar interessos pels fons avançats als empleats)

  • Altres actius (probablement suficients per a empreses més petites que registren pocs actius que no siguin comptes a cobrar comercials i actius fixos)

  • Altres comptes a cobrar (útils si feu un seguiment de diversos tipus d’actius diferents i voleu separar els comptes a cobrar en un compte).

Per exemple, si ABC International emet un avançament de 1.000 dòlars a l’empleat Smith, pot registrar la transacció inicial com: