Mètodes de valoració empresarial

La valoració d’un negoci es pot fer de diverses maneres. Cadascun aborda la valoració des d’una perspectiva diferent, la qual cosa dóna lloc a una sèrie de possibles valoracions. Un comprador probablement intentarà utilitzar un mètode de valoració que produeixi el preu més baix possible, mentre que el venedor voldrà utilitzar un mètode diferent que doni un preu més alt. En els punts següents, comencem amb mètodes de valoració que donen una valoració baixa i treballem fins a mètodes que donen lloc a valoracions més altes. Els mètodes són:

  • Valor de liquidació. Es tracta de la quantitat de fons que es recolliria si es venguessin o liquidessin tots els actius i passius de l’empresa objectiu. En general, el valor de liquidació varia en funció del temps permès per vendre actius. Si hi ha una "venda contra incendis" a molt curt termini, la quantitat suposada realitzada a partir de la venda seria menor que si es permetés liquidar una empresa durant un període de temps més llarg.

  • Valor del llibre. El valor comptable és l’import que rebrien els accionistes si els actius, passius i accions preferents d’una empresa es venguessin o es paguessin exactament pels imports registrats als registres comptables de l’empresa. És molt improbable que això es produeixi realment, ja que el valor de mercat en què es vendrien o es pagarien aquests articles podria variar en quantitats substancials respecte als seus valors registrats.

  • Valor immobiliari. Si una empresa té participacions immobiliàries substancials, poden constituir la base principal per a la valoració del negoci. Aquest enfocament només funciona si gairebé tots els actius d'una empresa són diverses formes de béns immobles. Atès que la majoria de les empreses contracten béns arrels en lloc de ser propietaris, aquest mètode només es pot utilitzar en un nombre reduït de situacions.

  • Anàlisi de múltiples. És bastant fàcil compilar informació basada en la informació financera i els preus de les accions de les empreses públiques i convertir aquesta informació en múltiples de valoració basats en el rendiment de l’empresa. Aquests múltiples es poden utilitzar per obtenir una valoració aproximada per a una empresa específica.

  • Fluxos de caixa amb descompte. Una de les maneres més detallades i justificades de valorar una empresa és mitjançant l’ús de fluxos de caixa amb descompte (DCF). Segons aquest enfocament, l'adquirent construeix els fluxos d'efectiu esperats de l'empresa objectiu, sobre la base d'extrapolacions del seu flux de caixa històric i de les expectatives de sinergies que es poden aconseguir combinant els dos negocis. A continuació, s’aplica una taxa de descompte a aquests fluxos d’efectiu per arribar a una valoració actual del negoci.

  • Valor de rèplica. Un adquirent pot valorar una empresa objectiu en funció de la seva estimació de les despeses que hauria de suposar per construir aquest negoci "des de zero". Fer-ho implicaria sensibilitzar els clients sobre la marca mitjançant una llarga sèrie de campanyes publicitàries i altres de creació de marques, així com crear un producte competitiu a través de diversos cicles de productes iteratius.

  • Anàlisi de comparació. Una forma comuna d’anàlisi de valoració consisteix a pentinar llistats de transaccions d’adquisició que s’han completat durant el darrer any o dos, extreure-les per a empreses ubicades a la mateixa indústria i utilitzar-les per estimar el valor d’una empresa objectiu. La comparació es basa generalment en un múltiple d’ingressos o en un flux de caixa. Aquest enfocament produirà valors diferents al llarg del temps, a mesura que canvia la percepció del valor del negoci entre els adquirents.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found