Ràtio de cobertura de càrrega fixa

La ràtio de cobertura de càrrecs fixos s’utilitza per examinar fins a quin punt els costos fixos consumeixen el flux de caixa d’una empresa. De fet, mostra quantes vegades una empresa pot pagar pels seus costos fixos amb els seus beneficis abans dels interessos i els impostos. La proporció s’aplica amb més freqüència quan una empresa ha incorregut en una gran quantitat de deute i ha de realitzar pagaments d’interessos en curs. Si la ràtio resultant és baixa, és un fort indicador que qualsevol caiguda posterior dels beneficis d’una empresa pot provocar el seu fracàs. Per contra, una ràtio elevada indica que una empresa pot utilitzar més deutes amb seguretat per finançar el seu creixement. La proporció sol ser utilitzada pels prestadors que avaluen un prestatari existent o potencial.

Per calcular la ràtio de cobertura de càrrecs fixos, combineu els guanys abans dels interessos i els impostos amb qualsevol despesa d’arrendament i, a continuació, dividiu entre el total combinat de la despesa d’interessos i la despesa d’arrendament. Aquesta ràtio pretén mostrar els resultats futurs estimats, de manera que és acceptable deixar del càlcul les despeses que estan a punt de caducar. La fórmula és:

((Resultats abans d’interessos i impostos) + Despeses d’arrendament) ÷ (Despeses d’interessos + Despeses d’arrendament)

Per exemple, Luminescence Corporation va registrar guanys abans d’interessos i impostos de 800.000 dòlars l’any anterior. La companyia també va registrar 200.000 dòlars en despeses d’arrendament i 50.000 dòlars en despeses d’interessos. Segons aquesta informació, la seva cobertura de càrrecs fixos és:

(EBIT de 800.000 $ + 200.000 $ de despesa d’arrendament) ÷ (50.000 $ d’interessos + 200.000 $ de despesa d’arrendament)

= Ràtio de cobertura de càrrega fixa 4: 1


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found