Declaració d'activitats

Un estat d'activitats quantifica els ingressos i les despeses d'una entitat sense ànim de lucre durant un període d'informe. Aquests ingressos i despeses es divideixen en classificacions sense restriccions, restringides temporalment i permanentment restringides i es divideixen en columnes separades a l'extracte. Les files de l'extracte revelen ingressos i despeses. Tot i que és possible comprimir aquestes files fins a només unes quantes línies de comanda, és habitual ser més extens en detallar els ingressos i les despeses. Per exemple, les línies de comanda que es poden presentar per separat per a ingressos sense ànim de lucre poden incloure:

  • Aportacions

  • Esdeveniments de recaptació de fons

  • Guany per venda d’inversions

  • Subvencions

  • Ingressos per inversions

  • Quotes de membres

  • Tarifes del programa

Les partides per a despeses també es poden presentar per separat i amb un detall considerable. Com a mínim, l'estat d'activitats normalment inclou les línies de comanda següents:

  • Despeses del programa. Aquelles despeses realitzades per tal d’oferir programes específics d’acord amb la missió de l’organització sense ànim de lucre. La presentació pot incloure línies de comanda addicionals per desglossar les despeses associades a cada programa individual.

  • Despeses de serveis de suport. Aquestes despeses que s’utilitzen per gestionar l’organització i recaptar fons.

L’efecte net de tots els ingressos i despeses és un canvi en l’actiu net, en lloc de la xifra de pèrdues i guanys que es troba al compte de pèrdues i guanys d’una entitat amb finalitats de lucre.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found