Any a data (YTD)

L’exercici actual fa referència al saldo acumulat que apareix en un compte de pèrdues i guanys de l’any en curs, fins al final del període d’informació més recent. Per tant, per als estats financers que utilitzen l'any natural, el concepte fa referència al període comprès entre l'1 de gener i la data actual.

Els saldos interanuals es presenten normalment per a comptes d’ingressos, despeses, guanys o pèrdues i es comparen amb la informació actualitzada de l’any anterior per jutjar el rendiment d’una empresa durant l’any en curs. Són d’interès particular per als inversors les vendes netes interanuals i els beneficis nets interanuals, ja que són els millors indicadors del rendiment global de les empreses.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found