Decisions per ordre especial

Les decisions sobre ordres especials impliquen situacions en què la direcció ha de decidir si accepta comandes inusuals de clients. Normalment, aquestes comandes requereixen un processament especial o impliquen una sol·licitud per un preu baix. L’últim punt a l’hora de tractar les comandes especials és si l’empresa pot generar una quantitat de beneficis incrementals acordant processar la comanda. A l’hora de prendre aquesta decisió, s’ha de comparar el canvi incremental dels ingressos de l’empresa, amb el qual es compensa el canvi incremental dels costos. També cal considerar si hi ha una quantitat suficient de capacitat de producció incremental disponible que es pot utilitzar per processar la comanda addicional.

Un defecte comú que es fa quan es tracta de decisions sobre ordres especials és no reconèixer que l’ordre allunyarà la capacitat de producció de les comandes existents que generin un benefici més elevat, cosa que provocarà una disminució neta del benefici total del negoci.