Excedent obtingut

Un excedent obtingut és la quantitat de fons generats per les operacions d’una empresa i que es van conservar a l’organització en lloc de pagar-los als inversors. L’excedent obtingut es coneix més comunament com a guanys retinguts.