Quan capitalitzar el cost dels interessos

Els interessos es capitalitzen per obtenir una imatge més completa del cost d'adquisició total associat a un actiu, ja que una entitat pot incórrer en una despesa d'interessos significativa durant les fases d'adquisició i posada en marxa de l'actiu. Les despeses per interessos s’han d’incloure al cost d’adquisició d’un actiu durant el període en què una entitat està realitzant les activitats necessàries per portar l’actiu a la seva ubicació i ubicació designades. L'import dels interessos capitalitzats ha de ser l'import incorregut durant el període en què es produeixin despeses per a l'actiu.

No sempre cal capitalitzar el cost dels interessos. La situació més òptima per fer-ho és quan un actiu requereix despeses substancials i un període substancial per construir, acumulant així un import important del cost dels interessos. Tanmateix, si hi ha un cost addicional comptable i administratiu addicional associat amb la capitalització del cost dels interessos i el benefici de la informació addicional és mínim, no haureu de capitalitzar-la.

El comptable hauria de capitalitzar el cost d’interès associat dels següents actius:

 • Actius construïts per al propi ús de l’entitat.

 • Actius construïts per una entitat per un proveïdor, amb dipòsits o pagaments per avançat.

 • Actius destinats a la venda o arrendament que es construeixen com a projectes discrets (com ara un creuer).

 • Inversions que compte l’inversor segons el mètode de la participació, en què la participada té activitats en curs per iniciar les seves operacions principals i utilitza fons per adquirir actius per a aquestes operacions. En aquest cas, el cost dels interessos a capitalitzar es basa en la inversió a la participada, no els actius subjacents de la participada.

Hauries no capitalitzar el cost d’interès associat dels següents actius:

 • Recursos que ja s’utilitzen o estan preparats per al seu ús previst.

 • Actius que no s’estan preparant per al seu ús.

 • Actius que no s’utilitzen a les activitats de beneficis d’una entitat.

 • Actius que no s’inclouen al balanç de situació consolidat de l’entitat dominant.

 • Inversions que l'inversor comptabilitza segons el mètode de la participació, quan ja han començat les activitats principals de la participada.

 • Inversions en participades regulades que capitalitzen el cost del deute i del capital propi.

 • Actius adquirits amb regals o subvencions de donants, quan el regal o la subvenció es restringeix a l'adquisició d'aquests actius.

 • Inventaris que es fabriquen habitualment de manera repetitiva.

Només podeu capitalitzar el cost dels interessos associats a la terra si està realitzant les activitats necessàries per preparar-la per al seu ús previst. Si és així, la despesa per adquirir el terreny reuneix els requisits per a la capitalització dels interessos.

Si una entitat construeix un edifici sobre una parcel·la de terreny recentment adquirida, el cost de l’interès associat a l’edifici s’ha de capitalitzar com a part del bé edificable, en lloc del bé del sòl.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found