Impost d’entrada

Un impost sobre els ingressos és una taxa que paga una empresa per béns i serveis adquirits. Un exemple d’impost sobre els ingressos és l’impost sobre el valor afegit. Quan una empresa grava els seus clients, es considera un impost sobre la producció. L’empresa paga a l’autoritat federal d’ingressos la diferència entre l’impost sobre la producció i l’impost sobre els ingressos si l’import és positiu o pot sol·licitar una devolució de l’impost si l’import és negatiu.