Valor aparent

El valor nominal és l’import d’una obligació de deute que s’indica com a pagable en un document de deute. El valor nominal no inclou cap pagament d’interessos o dividends que posteriorment es pugui pagar durant la vigència de l’instrument de deute. El valor nominal pot diferir de l'import pagat per un instrument de deute, ja que l'import pagat pot incorporar un descompte o una prima del valor nominal. A la data de venciment de l'instrument de deute, l'emissor el canviarà per l'import nominal.

Una aplicació habitual del terme és pel que fa al valor nominal d’un bo. Es tracta de l’import a pagar, tal com s’indica al certificat del bo. El valor nominal típic del bo és de 1.000 dòlars. El valor nominal d’un bo també es pot conèixer com el seu valor nominal.

El valor nominal també es pot aplicar a les accions preferents, quan l’import indicat en un certificat d’accions s’utilitza per calcular el percentatge de dividend pagat als inversors. Per exemple, un valor nominal de 1.000 dòlars en un certificat d’accions preferents, quan es combina amb un pagament del dividend del 7%, significa que es pagaran 70 dòlars cada any en dividends.