Equilibri anticipat

El saldo de la bestreta és la quantitat d’efectiu indicada al llibre major del compte de caixa petit. Aquesta quantitat no varia. En canvi, quan s’emet un efectiu per reposar una caixa petita, el dèbit correspon a les despeses per les quals s’ha pagat diners en efectiu, mentre que el crèdit és al compte general d’efectiu. Per tant, el saldo anticipat indica la distribució inicial d’efectiu a un compte d’efectiu petit i no canvia posteriorment tret que canviï l’import total d’efectiu assignat a la caixa d’efectiu petit.