Vida física

La vida física és el període de temps que un actiu continua sent funcional. Aquest període de temps pot ser substancialment més llarg que la vida útil d'un actiu, ja que un actiu funcional encara pot ser substituït per un actiu més productiu. A més, l’actiu pot ser massa car per operar de manera rendible després d’un període de temps. Per exemple, una màquina pot processar 100 unitats per hora i teòricament pot fer-ho durant els propers 20 anys. No obstant això, la seva vida útil pot ser de només 5 anys, ja que es pot substituir en aquell moment per una màquina que pot processar 500 unitats per hora.