Comprova el client

Un client certificat és qualsevol persona o entitat per a la qual es realitza un compromís certificat. Un auditor ha d’examinar acuradament la relació amb cada client certificat abans d’acceptar un compromís certificador, per assegurar-se que té un nivell d’independència acceptable respecte al client.