Esborrany de la vista

Un esborrany de vista és una lletra de canvi que s’ha de pagar i s’ha de pagar a la carta. No hi ha retard en el pagament. Aquest instrument s’utilitza quan un exportador vol conservar el títol de les mercaderies enviades fins que no es paga, generalment perquè es considera que l’importador és un risc de crèdit. Per pagar, s’ha de presentar un esborrany de visió juntament amb una carta de crèdit i un coneixement.