Facturació progressiva

Una facturació progressiva és una factura destinada a obtenir el pagament d'un client per la part del projecte que s'ha completat fins ara. Aquestes facturacions s’emeten habitualment quan un projecte té una llarga durada, de manera que el contractista pot obtenir finançament suficient per donar suport a les seves operacions de forma provisional. Les facturacions de progrés són especialment freqüents a la indústria de la construcció, on els projectes podrien durar més d’un any. Una facturació progressiva conté la informació única següent que no es troba en una factura estàndard:

  • L’import total del contracte ajustat

  • Import acumulat de les facturacions d'avanç fins a la data

  • El percentatge de finalització del projecte

  • La quantitat total pendent de facturar

De vegades, els clients incorporen al càlcul de les facturacions avançades un percentatge retingut del contracte total, que no es factura fins que el projecte no s'ha completat. Aquesta quantitat retinguda s'utilitza per exercir pressió sobre el contractista per solucionar els problemes restants trobats pel client.