Definició de salaris bruts

Els salaris bruts són l’import total que es paga a un empleat abans d’eliminar les deduccions. Aquesta xifra es considera els guanys "superiors" d'un empleat. Inclou salaris per hora, salaris, propines, comissions, retribució parcial, hores extres i bonificacions. La major part dels salaris bruts solen ser salaris o salaris.

Com a exemple de salaris bruts, el senyor Arnold treballa 45 hores a un sou de 20 dòlars per hora. Els seus salaris bruts són de 950 dòlars (calculats com a 40 hores normals per 20 dòlars per hora, més 5 hores per 30 dòlars per hora).

Després d’haver pres deduccions dels salaris bruts, l’import restant, que es paga a la persona, s’anomena salari net. Alguns exemples de deduccions del salari brut són:

  • Impost sobre la seguretat social

  • Impost sobre Medicare

  • Guarniments

  • Assegurança de salut

  • Assegurança dental

  • Assegurança de vida

  • Contribucions a pensions

  • Aportacions benèfiques